جواد اصغری‌مقدم سرمربی تیم فوتسال سن‌ایچ ساوه گفت که شاگردانش، روز تلخ خداحافظی او از بازیگری را برایش شیرین کردند. ...