فوتبال جهان - سرمربی قهرمان لوشامپیونه هم تأیید کرد که ستاره برزیلی‌اش دیگر تمایلی به ماندن در پایتخت فرانسه ندارد. ...