کتاب‌های ایتالو کالوینو همیشه طرفداران خاص خودشان را دارند. اگر از طرفداران این نویسندۀ خوش‌ذوق و مشهور ایتالیایی هستید، با من در معرفی کتاب «کلاغ آخر از همه میرسد» همراه باشید. شناسنامه کتاب نام اثر: ...