این پیمانه تیتر‌هایی همچون نوسان سهام آسیایی در انتظار داده‌های اقتصادی آمریکا، سقوط سکه به کانال 3 میلیونی با افت330 هزار تومانی، احتمال تجارت ایران ...