رئیس دپارتمان داوری از استفاده از سیستم VAR در دربی پایتخت خبر داد. ...