تیم ملی «شنای موزون» اوکراین - مسابقات شنا و شیرجه جهان در کره جنوبی (عکس) ...