نتایج بررسی‌ها نشان می دهدکه کل تولید فولاد خام چهار شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان ، ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی فولاد ایران در سال 97 دست‌کم 16 میلیون و 566 هزارتن بوده که این رقم شامل 1.5 میلیون تن ...