نتایج بررسی‌ها نشان می دهدکه کل تولید فولاد خام چهار شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان ، ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی فولاد ایران در سال 97 دست‌کم 16 میلی ...