معاون وزیر دفاع عربستان مدعی شد که ریاض از راهکار سیاسی در یمن حمایت می کند.وی در حساب توئیتری خود نوشت: راه حل سیاسی که ما از آن حمایت می کنیم، پایبن ...