هواداران تیم ملی الجزایر بار دیگر حادثه‌آفرین شدند. ...