سرمربی اصفهانی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد گفت: هر سال باید دل نگران ادامه تیمداری باشگاه‌ها و سازمان‌ها در بخش بانوان باشیم، حتی از سوی باشگاه‌های صاحب نام! ...