روزانه 16 پرواز به عربستان داریم/ خدمت‌رسانی 80 درمانگاه به حجاج ایرانی ...