این روزها بسیاری از افراد در چالش‌هایی مختلف شرکت می‌کنند و به نظر می‌رسد یکی از عجیب‌ترین چالش‌های این روزها، چالش نان بر درخت است. چالشی که اصلا مشخص نیست با چه هدفی به راه افتاده است. ...