حتی به عنوان یک فرد بزرگسال هم فکر تزریق سرم به بدن می‌تواند به هر کسی استرس وارد کند. اکنون به کودکان فکر کنید که نمی‌دانند حتی با چه چیزی طرف هستند. با فارنت همراه باشید... برای خواندن ادامه مطلب بر ...