رئیس حفاظت محیط زیست تربت حیدریه گفت: در بازرسی از منزلی در روستای اسفیز بخش کدکن تربت حیدریه گوشت و اجزای میش وحشی کشف و ضبط شد. ...