روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، انتشار نقل قولی از دبیر شورای عالی فضای مجازی با عنوان «مردم نباید از گوگل استفاده کنند» را تکذیب کرد.برای مشاهد ...