معماریان درباره اینکه اولین عمل لقاح یوزها کی انجام می‌شود گفت: احتمالا بعد از تعطیلات نوروز یا اواخر تعطیلات نوروز این کار انجام می‌شود. ...