معاون سیما در ادامه در واکنش به شایعه منتشرشده درباره دستمزد 50 میلیون تومانی محمدرضا گلزار برای اجرای هر قسمت از برنامه تلویزیونی «برنده‌باش» تأکید ک ...