تهران – ایرنا – اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا می گوید که برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای اعلام وضعیت اضطراری برای ساختن دیوار مرزی با مک ...