در ست پنجم بازی با برزیل در حالی که ایران 3 امتیاز پیش بود، اتفاقات عجیبی رخ داد تا ورق به سود حریف برگردد. ...