مسئول روابط عمومی اورژانس کهگیلویه و بویراحمد گفت: جوان 29 ساله ای به دلیل غرق شدن در رودخانه بشار در محدوده روستای گردو کنگک تنگ سرخ جان خود را از دس ...