باشگاه خبرنگاران به نقل از دفتر آیت الله نوری همدانی نوشت: آیت الله نوری همدانی گفت:،وظیفه اول مسئولان حل مشکلات مردم است،واقعا از وضع معیشتی مردم احس ...