باشگاه خبرنگاران نوشت: فرد سابقه دار 28 ساله اقدام به چند فقره زورگیری و آدم ربایی در شاهرود کرده بود؛ و تاکنون 10 شاکی برای جرایم خشن این فرد به کلان ...