صدا و سیما واحد کابل نوشت: جابری انصاری گفت: در اجرای این‌ موافقت نامه بین دو کشور, 49 زندانی ایرانی نیز از زندان های افغانستان آزاد شدند. ...