کاروان ایران در سی امین دوره یونیورسیاد جایگاه خود در رده دهم جدول را حفظ کرد. ...