دبیرکل حزب الله لبنان گفت: خدا را شکر که مقاومت امروز با وجود تحریم‌ها قوی‌تر از هر زمانی در گذشته است و طی 13 سال اخیر، مقاومت به شکل گسترده‌ در سطح ...