پلیس جبل الطارق روز گذشته نیز کاپیتان و افسر ارشد این نفت‌کش را بازداشت کرده بود. ...