تیم همدان به عنوان نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور دست یافت. ...