راجر فدرر با نتیجه 3 بر 1 رافائل نادال را شکست داد و حریف جووکویچ در فینال شد. ...