تهویه نامناسب و گرمی هوا و شلوغی وسایل نقلیه می تواند منجر به حملات پانیک و اختلال اضطرابی شود که… ...