واکنش یک فعال اصولگرا به ادعای رئیس صداوسیما مبنی بر مستهجن بودن فضای مجازی ...