استخدام کارمند فروش،مسئول دفتر خانم در محدوده جردن ...