استخدام کوره بان،مکانیک ماشین آلات،برقکار آقا در یزد ...