حمید گودرزی بازیگر کشورمان به همراه همسر دومش در جشن حافظ شرکت کرده بود ...