ترامپ در محاسبات اولیه خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ، هرگز تصور نمی کرد که سرنوشت حضور دوباره وی در کاخ سفید به آرای لاتین تبارها در ...