فاطمه گودرزی بازیگر 55 ساله کشورمان در مراسم جشن حافظ به همراه پسر و عروسش حاضر شد ...