استخدام مسئول فنی صنایع غذایی در شهرک صنعتی صفادشت-البرز ...