گادوین منشا راهی باشگاه عجمان امارات شد و فصل آینده را در این تیم توپ خواهد زد ...