علی‌عسکری به حجم مطالب کثیف بر روی اینترنت در دنیا اشاره کرد و گفت: امروز 80 درصد محتوای اینترنت دنیا مستهجن و کثیف است و ما باید بتوانیم با تولید محت ...