هیچ شواهد آشکاری وجود ندارد که از ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ایران «مدتهای مدید به طور مخفیانه غنی‌سازی کرده است» پشتیبانی کند. آژانس بین‌المللی انرژی ...