تهران- ایرنا- نمایشگاه انفرادی نقاشی با عنوان «نه تو دانی و نه من»بر گرفته از اشعار خیام نیشابوری از 26 بهمن تا پنجم اسفند ماه در گالری فرمانفرما تهرا ...