سنندج - ایرنا - سرپرست معاونت هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از ارسال 93 اثر در دو بخش گروه نوازی و تک نوازی به دبیرخ ...