استخدام کارگر ساده آقا جهت کار در آبلیموگیری در اصفهان ...