هر بیت‌کوین معادل 30 مشترک خانگی در سال برق مصرف می‌کند ...