اصفهان- ایرنا- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: دشمنان برای سلطه بر ما، دین و ایمان را نشانه گرفته است و حتی تلاش می کنند تا نسل جوان را از انقلاب ...