استخدام کارشناس فروش،فروشنده با روابط عمومی قوی در تهران ...