تخت روانچی: شهادت بیش از 17 هزار شهروند ایرانی توسط تروریست‌ها ...