شاهین آرپناهی بعد از دستور رسیدگی وزیر ارتباطات به شکایت مشترکان همراه اول پیرامون یک کد دستوری این اپراتور توضیحاتی را ارائه داد.برای مشاهده مطالب بی ...