زنجان- ایرنا- امام جمعه ابهر گفت: وحدت مردم ایران خاری در چشم دشمنان است و تروریست های مغموم جواب دندان شکن از قهرمانان ما دریافت خواهند کرد. ...