نشست سوچی با شرکت روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در رسانه‌های روسی بازتاب گسترده داشت و این رسانه‌ها خاطرنشان کردند که سران کشور‌های ضامن مذاکرات آ ...