اعضای شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل برخلاف مخالفت‌های آمریکا با عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون صلح سازی ملل متحد موافقت کردند. ...